DU ÄR DEN ENDA FÖR NÅGON

Tobiasregistret är det svenska registret för blodstamceller. Genom registret finner sjuka människor passande givare av blodstamceller. Gå med idag, så kanske du kan rädda någons liv imorgon.

Personuppgifter

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna registrera dig och skicka dig ett topskit.

Vänligen fyll i ditt personnummer

Dina uppgifter

Vi garanterar att dina personuppgifter endast kommer att användas för Tobiasregistrets räkning.

Medgivande

1. Jag har tagit del av Tobiasregistrets information om frivillig stamcellsdonation.
2. Jag förstår att min medverkan är frivillig och att jag när som helst kan gå ur registret utan att förklara mitt beslut.
3. Jag går med på att lämna salivprover för vävnadstypning och att min vävnadstyp samt personuppgifter registreras i Tobiasregistrets databas.
4. Jag går med på att virustester utförs om jag blir aktuell som eventuell donator för en patient. (blodprover tas vid detta tillfälle).
5. Jag har inte givit något löfte till att donera stamceller när jag anmäler mig till Tobiasregistret.
6. Jag godkänner att få nyhetsbrev per e-post från Tobiasregistret.

PUL

Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Begreppet "behandlas" är brett, det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera. Personuppgiftslagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU, det så kallade dataskyddsdirektivet. Övriga EU-länder har alltså liknande skyddslagar vilket underlättar flödet av information inom unionen.

I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till de registrerade. Det finns också regler om säkerhet och rättelse av felaktiga uppgifter. Företag, myndigheter, föreningar och andra kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten.

Strukturerade eller ostrukturerade uppgifter?

Vilka regler i personuppgiftslagen som gäller beror på hur personuppgifterna som publiceras är strukturerade. Om personuppgifterna lagras i en databas eller annan typ av register anses uppgifterna vara strukturerade. Om personuppgifterna återfinns exempelvis i löpande text eller i e-post anses uppgifterna däremot vara ostrukturerade. För strukturerad personuppgiftsbehandling gäller betydligt fler regler än för ostrukturerad.

Du kan läsa mer om PuL hos Datainspektionen.

Slutför ansökan

Tyvärr kan du inte bli givare.

Hej!

Tack för att du har anmält dig till Tobiasregistret! Din hälsodeklaration är nu godkänd och inom kort kommer du att få ett topsnings-kit skickat till dig. Topsa dig, gärna så fort som möjligt, och posta sedan ditt prov till oss enligt instruktion på kitet.

Vi kommer att skicka dina tops vidare till ett lab för analys och så snart vi fått provsvaren tillbaka blir du inskriven i registret. När du har blivit registrerad som givare kommer vi att skicka en bekräftelse via e-post – och med lite tur får kanske just du chansen att rädda ett liv.

Med vänliga hälsningar från oss på Tobiasregistret

Kontakta oss om du har frågor.