DU ÄR DEN ENDA FÖR NÅGON

Tobiasregistret är det svenska registret för blodstamceller. Genom registret finner sjuka människor passande givare av blodstamceller. Gå med idag, så kanske du kan rädda någons liv imorgon.

Personuppgifter

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna registrera dig och skicka dig ett topskit.

Vänligen fyll i ditt personnummer

Dina uppgifter

Vi garanterar att dina personuppgifter endast kommer att användas för Tobiasregistrets räkning.

Medgivande vid anmälan till Tobiasregistret

 • Jag har tillräcklig kunskap om vad det innebär att vara registrerad i Tobiasregistret.
 • Registreringen i Tobiasregistret är frivillig och att jag kan gå ur registret när jag vill utan att förklara mitt beslut.
 • Jag går med på att lämna prov för vävnadstypning och att resultatet av denna undersökning sparas.
 • Jag går med på att en kod kopplas till mitt personnummer i Tobiasregistrets system och att denna används vid kommunikation med andra register och vårdgivare.
 • Jag vet att om jag blir aktuell för en patient så kommer jag bli kontaktad för blodprovstagning och virustestning.
 • Jag har inte givit något löfte att donera stamceller när jag anmäler mig till Tobiasregistret.
 • Jag godkänner att få information per e-post från Tobiasregistret (möjlighet att avprenumerera finns).

Samtycke till behandling av personuppgifter

Tobiasregistret samlar in personuppgifter från dig för att kunna kontakta dig för att ge dig information eller för att kunna påbörja en utredning för en donation. Personuppgiftsbehandlingen kommer att ske i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) samt kompletterande nationell lagstiftning och utföras med ditt samtycke som rättslig grund för behandlingen.

Personuppgifter:

 • Namn
 • Personnummer
 • Bostadsadress
 • E-postadress
 • Längd och vikt

Du har rätt att gratis begära en kopia av de uppgifter Tobiasregistret har om dig. Du har också rätt att begära rättelse av uppgifter för det fall registrerade uppgifter inte skulle vara korrekta. Vidare har du rätt att begära att registrerade uppgifter blir raderade så länge informationen inte längre är nödvändig för det syfte den samlades in för eller informationen på annan rättslig grund måste finnas kvar. Tobiasregistret kommer i så fall att radera uppgifterna så snart det inte längre finns skäl att ha kvar dem.

För mer information om hur Tobiasregistret behandlar personuppgifter, se ”Integritet och behandling av personuppgifter inom Tobiasregistret” som finns på Tobiasregistret.se.

Vid frågor och klagomål om Tobiasregistrets behandling av personuppgifter kontakta Tobiasregistrets dataskyddsombud genom dataskyddsombud.tobiasregistret@sll.se eller telefon 08-746 80 20. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Du kan när som helst kontakta Tobiasregistret för att återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen.

Genom att klicka på knappen ”Godkänn” samtycker jag till medgivande vid anmälan till Tobiasregistret samt samtycke till behandling av personuppgifter, samtycket gäller tillsvidare.

Tyvärr kan du inte bli givare.

Hej!

Tack för att du har anmält dig till Tobiasregistret! Din hälsodeklaration är nu godkänd och inom kort kommer du att få ett topsnings-kit skickat till dig. Topsa dig, gärna så fort som möjligt, och posta sedan ditt prov till oss enligt instruktion på kitet.

Vi kommer att skicka dina tops vidare till ett lab för analys och så snart vi fått provsvaren tillbaka blir du inskriven i registret. När du har blivit registrerad som givare kommer vi att skicka en bekräftelse via e-post – och med lite tur får kanske just du chansen att rädda ett liv.

Med vänliga hälsningar från oss på Tobiasregistret

Kontakta oss om du har frågor.